Systems Engineer

Advansis sh.p.k. kёrkon tё punёsojё staf nё pozicionin e mёposhtem:

Inxhinier Sistemesh

Pranё zyrёs sё kompanisё nё Tiranё. 1 vend, pozicion full time.

Pёrshkrimi i pozicionit

Kandidati duhёt tё ketё aftёsi profesionale tё mira nё implementimin e sistemeve tё mёposhtme:

 • Sisteme IT
 • Sisteme Survejimi.
 • Kontrollit tё aksesit.
 • Detektim nga zjarri, dhe sistemet e alarmit.
 • Telefonisё, Citofonisё, TV etj.
 • Rrjete komunikimi tё dhёnash.

Detyrat

 • Tё zbatoje dhe supervizojё projektet e implementimit dhe shёrbimit pёr sistemet e mёsipёrme.
 • Tё japё mbёshtjete teknike nё hartimin e zgjidhjeve qё i ofrohen klienteve.
 • Analizojё kёrkesat e klienteve dhe parashtojё zgjidhje teknike tё pёrshtatshme.
 • Tё veproje si koordinator teknik midis skuadrave tё implementimit.
 • Dokumenton zgjidhjen teknike tё implementuar, si edhe pergatit raportin e instalimit.
 • Trajnon stafin teknik te klientit, mbi zgjidhjen e implementuar.
 • Jep mbeshtetje teknike, ne rast problemesh, pёr sistemet e implementuara.

Kërkesat e kandidatit për këtë pozicion janë:

 • Diplome universitare BS/MA nё Teknologji Informacioni, Shkenca Kompiuterike, Informatike, Elektronike, apo Elektrike.
 • Minimalisht 1 vjet eksperiencё pune e provuar nё kёtё profil.
 • Energjik dhe fleksibёl nё oraret e punёs.
 • Aftesi tё mira komunikimi dhe punёs nё grup.
 • Njohuri shumё tё mirё te gjuhёs angleze.
 • Leje dhe aftesi drejtimi automieti.

Kandidatёt duhet tё dёrgojnё Letёr motivimi dhe CV duke percaktuar pozicionin nё This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vetёm kandidatёt e pёrzgjedhur do tё kontaktohen.