IT Specialist

Advansis sh.p.k. kёrkon tё punёsojё staf nё pozicionin e mёposhtem:

Specialist IT

Pranё zyrёs sё kompanisё nё Tiranё. 1 vend, pozicion full time.

 Pёrshkrimi i pozicionit

Kandidati duhёt tё ketё eksperiece nё instalimin e sistemeve tё mёposhtme:

 • Sisteme IT
 • Sisteme Survejimi.
 • Kontrollit tё aksesit.
 • Detektim nga zjarri, dhe sistemet e alarmit.
 • Telefonisё, Citofonisё, TV etj.
 • Rrjete LAN etj.

Detyrat

 • Tё zbatoje projektet e instalimit pёr sistemet e mёsipёrme.
 • Jep mbeshtetje teknike, ne rast problemesh, pёr sistemet e implementuara.

Kërkesat e kandidatit për këtë pozicion janë:

 • Arsim i mesem teknik ose Diplome universitare BS/MA nё Teknologji Informacioni, Shkenca Kompiuterike, Informatike, Elektronike, apo Elektrike.
 • Minimalisht 1 vit eksperiencё pune e provuar nё kёtё profil.
 • Energjik dhe fleksibёl nё oraret e punёs.
 • Aftesi tё mira komunikimi dhe punёs nё grup.
 • Leje dhe aftesi drejtimi automieti perben avantazh.

 

Kandidatёt duhet tё dёrgojnё Letёr motivimi dhe CV duke specifikuar pozicionin nё This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vetёm kandidatёt e pёrzgjedhur do tё kontaktohen.